Karácsony: a világi életben a szeretet ünnepe, a kereszténységnek Jézus Krisztus születésnapja. Csoda, amely megváltoztatta a világot.

Háromkirályok

Jézus születésének története

Több, mint 2000 éve Izrael egyik kis városában, Názáretben élt egy fiatal lány, Mária, akinek megjelent Gábriel arkangyal és bejelentette, hogy  Isten akaratából fia fog születni és ő lesz a Megváltó.

József, az ács Máriát feleségül vette. Ebben az időben a Római Birodalomban – amelyhez akkor Izrael is tartozott – Augustus (Oktavianus) császár uralkodott. Nagyon szerette volna tudni, hány alattvalója van, ezért népszámlálást rendelt el. Mindenkinek vissza kellett mennie oda, ahol született. József is útra kelt Máriával Betlehem felé, mert onnan származott, Dávid király családjából. Amikor megérkeztek, már sehol nem volt hely számukra és egy istállóban kellett meghúznuk magukat. 

Itt született meg a gyermek, akit Mária pólyába takart és jászolba fektetett. Gábriel angyal kívánsága szerint Jézusnak nevezte el. 

A közelben a mezőn pásztorok legeltették nyájukat. Egy angyal jelent meg nekik nagy fényességben és hírül adta, hogy megszületett a Megváltó. A pásztorok felkerekedtek az angyal útmutatása szerint, megtalálták a gyermeket, leborultak előtte és ajándékokat adtak neki. 

Karácsony

Erre emlékezünk december 24-én, karácsony estéjén, a szeretet ünnepén és ezért ajándékozzuk meg mi is egymást ezen a napon. Sok helyen készítenek ilyenkor kis szoborcsoportot az eseményről, amelyet Betlehemnek nevezünk. Ilyen Betlehemet láthatsz a képen, amely a dunamocsi falumúzeum udvarán áll.

Itt olvashatsz többet a karácsonyról. 

A karácsonyi ünnepkör összefoglalása

Miért eszünk halat karácsony estéjén

Azért, mert a keresztény vallás erre a napra böjtöt ír elő. Valamikor még halat sem ettek, de később a hal a híveknek is megengedetté vált. 

 

Boldog karácsonytkívánok Mindnyájatoknak!

 

Karácsony illusztráció: Szeder László: Betlehem a dunamocsi falumúzeum udvarán.