Általános adatok

A szolgáltató cég általános adatai

 • A cég neve: EUVÁL Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A cég rövidített neve: EUVÁL Kft
 • A cég székhelye: 1016 Budapest, Naphegy tér 6/b. I. em. 7.
 • A cég cégbírósági bejegyzési száma: 01-09-172053
 • A cég adószáma: 24322524-2-41
 • A cég bankszámla száma: CIB 10700419-24455301-51100005

Az EUVÁL Kft elérhetőségei

 • Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon hétfőtől csütörtökig: 8:00 – 17:00 óráig, pénteken: 8:00 – 14:00 óráig
 • Telefon: +36 30 9001823
 • email: pap.zsuzsa@haztartas-ma.hu
 • Weboldal: https://www.haztartas-ma.hu

Az EUVÁL Kft honlaphoz kötődő üzleti kapcsolatai

Tárhelyszolgáltató:

ProfiTárhely Kft

6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Telefon:+36-1-254 0866

Adatfeldolgozó:

Szilihost Kft

2800 Tatabánya, Boróka u. 7.

Telefon: +36-1-788 4060

Rendszergazda:

Holinform Kft

2376 Hernád, Gyóni út 160.

Telefon: +36-20-9803288

Számlázó rendszer kezelője:

KBOSS.hu Kft (szamlazz.hu)

1031 Budapest, Záhony u. 7/c.

Telefon: +36-30-3544789

Postai szolgáltató:

Magyar Posta Zrt

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Telefon: +36-1-7678282

Az info termékek és szolgáltatások tárgya

A cég termékei és szolgáltatásai

Ingyenes szolgáltatások

 • Blogbejegyzések az ételkészítés és a háztartás más területeiről. Célja az olvasók segítése ezekben a tevékenységekben.
 • Ingyenesen, név és e-mail cím ellenében letölthető anyagok: tematikus e-bookok az ételkészítés és a háztartás más területein.
 • Hírlevél  küldése név és e-mail cím önkéntes megadása ellenében. A hírlevelek célja a honlapon történt aktualitások jelzése, az olvasók segítése a sütés-főzésben és a háztartás más területein, valamint ajánlattevés a cég termékeire és szolgáltatásaira.

Info-termékek megrendelésre

 • e-bookok különféle terjedelemben
 • Online tanfolyamok támogatott formában – pdf formátumban illetve zárt oldali hozzáféréssel.

Kiegészítő információk

 • Az info-termékek árai a termékek ismertető lapjain szerepelnek.
 • A www.haztartas-ma.hu honlapon megjelent ingyenes és fizetős anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak. Másolásuk, nyomtatásban vagy online formában való megjelentetésük csak a szerző engedélyével történhet.
 • A termékek megrendelésével a felek között szerződés jön létre. A megállapodás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
 • Az info termékekhez zárt oldalon történő hozzáférés időtartamában a felek alkalmanként egyeznek meg.

 

Az EUVÁL Kft és a Megrendelő jogai és kötelezettségei

Az EUVÁL Kft jogai és kötelezettségei

Az EUVÁL Kft

 • jogosult a megrendelésben szereplő szolgáltatás árát a Megrendelő részére kiszámlázni
 • jogosult termékeinek és szolgáltatásainak tartalmát javító célzattal megváltoztatni a Megrendelő egyidejű értesítése mellett
 • jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át – kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra
 • az info termékek és szolgáltatások árának beérkezése után 8 napon belül köteles a terméket illetve a zárt oldali hozzáférést a Megrendelő rendelkezésére bocsátani
 • az info termékekhez járó szolgáltatásokat köteles a felek közötti megbeszélés szerint teljesíteni
 • maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget.

A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő

 • jogosult az általa megrendelt termékek és szolgáltatások igénybevételére
 • köteles a birtokába került termékeket a szerzői jogban meghatározott módon kezelni
 • köteles tudomásul venni, hogy a birtokába került anyagok bármiféle – a saját felhasználáson kívüli –  másolása, más részére történő átadása, nyomtatásba vagy weboldalon történő megjelentetése csak a  szerző jóváhagyásával történhet.

Egyéb rendelkezések

 • A tevékenység végzése közben a cég tudomására jutott adatok kezelésének módja az Adatvédelmi tájékoztatóban található.
 • A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek: a Szolgáltató részéről a pap.zsuzsa@haztartas-ma.hu, Megrendelő részéről pedig a honlapokon leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címre kell küldeni – 3 napon belül.
 • A megvásárolt termékekről és szolgáltatásokról az EUVÁL Kft áfás számlát állít ki, amelyet a megrendelőnek a fizetést követően eljuttat. Az EUVÁL Kft számláit a számlázz.hu rendszerében készíti el és e-mailben küldi meg pdf formátumban a megrendelőnek. Amennyiben Megrendelőnek nem áll módjában az elektronikus számla befogadása, úgy azt megrendeléskor, a számlázás megkezdése előtt jelezheti Szolgáltató felé, mely esetben Szolgáltató hagyományos, papír alapú számlát állít ki és küld meg. A számla kiegyenlítésével Megrendelő elismeri, hogy az elektronikus számlát befogadja.
 • A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.
 • Felek bármi fajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.