Karácsonyi ünnepkör: Advent 1. vasárnapjával kezdődik és január 6-áig, vízkeresztig tart. Az ünnep szakaszai: Ádvent, Jézus születése, Vízkereszt.

Karácsonyi ünnepkör

Az ajándékvásárlás és készülődés lázában nem árt, ha megállsz egy kicsit és átgondolod, hogy valójában mit is ünnepelünk karácsonykor. A karácsony nem a nagy ajándékozások, evés-ivás ideje, hanem Jézus Krisztus születésnapja. Lehet, hogy nem vagy vallásos és keresztény, de a karácsony legendáját már csak azért is érdemes megismerned, mert a művészetekben több száz éven át központi helyen szerepelt. Jobban meg fogod érteni a művészeti alkotásokat is, ha ismered a történetet, amelyhez kapcsolódnak.

A karácsonyi ünnepkör Advent 1. vasárnapjával kezdődik és január 6-áig, vízkeresztig tart. Három részre különíthető el:

Karácsonyi ünnepkör 1. időszaka: Advent

Jelentése:

Eljövetel, az ünnepkörben Jézus Krisztus eljövetele.

Jellemzői: a bűnbánat és imádság, a várakozás a Megváltó eljövetelére és a Szűzanya tisztelete. Ennek jegyében készül az ádventi koszorú, amelyben eredetileg 3 lila és egy rózsaszín gyertya volt. A lila szín a bűnbánatot, a rózsaszín az örömöt jelképezi.

A gyertyák jelentése:

 1. Ádámnak és Évának (ősszüleinknek) Isten megígérte a megváltást  (hit) – lila színű  gyertya
 2. A zsidó népnek Isten azt ígérte, hogy közülük születik majd a Megváltó (remény) – lila  gyertya
 3. Szűz Mária megszülte Jézust (öröm) – rózsaszín gyertya (az öröm színe)
 4. Keresztelő Szent János hirdette Jézus eljövetelét (szeretet) – lila színű gyertya.

Karácsonyi ünnepkör 2. időszaka: Karácsony

Jézus születésének története

Több, mint kétezer évvel ezelőtt élt az izraeli Názáretben  egy leány, Mária. Egy éjjel megjelent előtte Gabriel arkangyal és bejelentette neki, hogy Isten tervei szerint ő lesz majd Isten Fiának az édesanyja.

Mária hamarosan József, az ács felesége lett. Ebben az időben Heródes király elhatározta, hogy megszámlálja népét. Rendelkezése szerint mindenkinek vissza kellett mennie oda, ahol született, így Mária és József a Jeruzsálemhez közeli Betlehembe mentek. Késő este érkeztek meg és már sehol nem kaptak szállást. Egy istállóban húzódtak meg éjszakára és ott született meg a kis Jézus. Édesanyja betakarta és a jászolba fektette.

A közelben egy mezőn pásztorok legeltették a juhaikat. Nagy csodálkozásukra egy angyal jelent meg előttük és hozta a hírt, hogy egy közeli istállóban megszületett a Megváltó. A pásztorok felkerekedtek és ajándékot vittek a gyermeknek és szüleinek.

 

Karácsonyi ünnepkör 3. időszaka: Vízkereszt

A háromkirályok imádása

Egy régi jövendölés szerint a Messiás születését fényes csillag jelzi az égen. Három napkeleten élő bölcs király (Gáspár, Menyhárt és Boldizsár) ismerte a jövendölést, és amikor meglátták az égen a fényes csillagot, tudták, hogy megszületett a Megváltó. Felkerekedtek, hogy megkeressék. Ajándékot is vittek neki: aranyat, tömjént és mirhát. A csillagot követve eljutottak Jeruzsálembe és kérdezősködni kezdtek a zsidók királya után. Heródes király ezt hallva félteni kezdte a trónját. Meghagyta a bölcseknek, hogy értesítsék, ha megtalálták. Ők eljutottak a betlehemi jászolhoz, átadták ajándékaikat, de egy éjszakai álom figyelmeztetésére más úton tértek vissza hazájukba. (A vízkereszt szó Jézus keresztelésének napját jelöli, amely a legenda szerint később ugyanezen a napon történt.)

Ezzel véget is ér ez a történet. A folytatás röviden úgy szól, hogy Heródes éktelen haragjában Betlehemben minden két éven aluli fiút megöletett. Jézus azonban nem volt köztük, mert egy angyal figyelmeztetésére Mária és József Jézussal Egyiptomba menekült. Később visszatértek Názáretbe, és ott nevelkedett Jézus nagy szeretetben (innen a Názáreti Jézus elnevezés).

Szokások

 • Az adventi időszakban a katolikus egyházban hajnali miséket (rorátékat) tartanak. Régebben ez az időszak a kisböjt (húsvét előtt van a nagyböjt) időszaka volt. Napjainkban a böjtölés már nem szokásos, de karácsony estéjén (december 24-én) halat szokás enni, ami régebben nem számított húsnak, így böjti étel volt.
 • Mint ahogy a pásztorok és a három királyok megajándékozták Jézust, mi is megajándékozzuk karácsony ünnepén azokat, akiket szeretünk.
  A tömjén és a mirha gyantaszerű anyagok, valamikor értékük az aranyéval volt egyenlő. Az egyházi szertartások alkalmával ma is használják illatanyagként, füstölőkben égetve.
  Vízkereszt napján szokás leszedni a karácsonyfát és ekkor kezdődik a farsang, a nagy téli mulatozások ideje.

 

Képek: 

Kezdő kép: Hagyományos adventi koszorú – szomorufuzike.hu

Franz Anton Maulbertsch:

 • A pásztorok imádása (részlet) – freskó a sümegi plébánia templomban
 • A királyok imádása (részlet) – freskó a sümegi plébánia templomban